Terug naar boothobby

 Algemeen dagblad 31juli 1968

LEO KOPPENS -MAN ACHTER LEZENDE BENZINEPOMP- ACHT NEDERLAND RIJK AAN "SLAPENDE" PLANNEN


L.P. Koppens
ideeën tot leven wekken

De boerenzoon uit het Brabantse Deurne voelt zich de koning te rijk. Niet zozeer vanwege de stroom guldens die binnenkort naar zijn bedrijf komt vloeien. Wel omdat zijn "vinding" hem even boven de grijze massa heeft uitgeheven.
De bijna 48-jarige Leo Koppens gaat ons land aan zelfbediening benzine pompen helpen. Na jaren denkwerk-- samen met zoon Harry -- heeft hij een automaat ontwikkeld, die even gemakkelijk guldens, rijksdaalders en tien gulden biljetten incasseert, als benzine uitschenkt. Een uitkomst dus voor de nachtelijke automobilist, die wat brandstof betreft steeds moeilijker aan zijn trekken komt.
Na een geslaagde proef aan de rijksweg Utrecht - Den Haag bestelde Shell onmiddellijk vijftig automaten. Kosten totaal een miljoen gulden, of bijna de jaaromzet van Koppens Automatic in Bladel n. De glunderende directeur is er blij mee, maar blijft met beide benen op de grond staan. Zijn Chevrolet van 1964 wordt niet ingeruild voor een moderner voertuig. Zijn maaltijd onderweg blijft beperkt tot een frietje en om zeven uur 's avonds zit hij weer als vanouds met vrouw, drie zoons en dochter aan de tafel in Hilvarenbeek. "Gewoon doorgaan", is zijn devies, de flinke buitenlandse (ook Amerikaanse) vraag naar zijn uitvinding voorlopig naast zich neerleggend.

Onbekend
Tien jaar geleden was de heer Koppens nog een onbekend man in het wereldje van de automatiek. Vandaag praat hij met de directies van de belangrijkste Nederlandse bedrijven om zijn producten aan de man te brengen. Dat lukt hem niet slecht, afgaande op de waslijst van namen die hij opspuit. Vandaag ook bestuurt hij zijn verkoopapparaat van uit een goed gemeubileerde directiekamer in het Rotterdamse Groothandelsgebouw en schenkt zijn secretaresse koele drankjes uit automatiek van eigen merk.

 Wat zeggen de mensen uit Bladel nu van de jongen uit de Peel, die op tien jarige leeftijd op de nog stroomloze boerderij van zijn vader voor elektriciteit zorgde?

De heer Koppens: "Wellicht dat ik geluk heb gehad. Ze vergeten echter de vrije uren, ook in het weekeinde, die ik in de zaak heb gestoken, dat ik pas twee keer in mijn loopbaan vakantie heb genomen. Mijn werk is nu eenmaal mijn hobby, zegt hij haast verontschuldigend.

Kronkelpad

Het pad van de uitvinder is nogal kronkelend geweest. Tot zijn zestiende jaar werkte hij op de boerderij. Na vader omver gepraat te hebben, ging hij naar de ambachtschool, werkte als machine bankwerker op enkele fabrieken en tijdens de militaire jaren in de garage. Even voor de oorlog begon hij in een werkplaatsje voor zichzelf: landbouwwerktuigen te fabriceren. Na de oorlog maakte hij twintig maaidorsers voor rijksrekening, die hem door de trage betaling aan de rand van het faillissement brachten.

Te laat schakelde hij vervolgens over op textiel machines, heel bijtijds echter  -in 1958- op automaten, "een bedrijfstak van de toekomst" volgens hem. Van zijn raam uit zag hij hoe buurman garagehouder iedere zondag weer bromfietsen stond bij te tanken uit kleine flesjes. Het bracht de heer koppens tot zijn tweetakt automaat, waarvan er sindsdien duizenden in ons land zijn geplaatst. Gesteund door de uitgebreide lectuur uit de Verenigde Staten - die hij nog nooit bezocht- werd zijn productie pakket steeds omvangrijker. De grootste omwenteling zal zijn zelfbediening pomp echter teweeg brengen: Een verdubbeling van zijn bedrijf- dat nu 65 werknemers telt- zit er volgens hem dik in.

Het nieuwe apparaat heeft hem al een flinke duit gekost. Het speurwerk vergde zo'n 170.00 gulden, een bedrag waarover de grote concerns geen misbaar zouden maken, maar dat voor het bedrijf in Bladel eigenlijk te groot was. Gemakshalve vergeet de Hr. Koppens dan nog de talloze uren die hij en zijn zoon uit liefhebberij aan het project hebben opgeofferd.

Was er geen ontwikkelingskrediet in Den Haag voorzijn zaak te krijgen? De goedlachse directeur: Dat ging veel moeilijker dan het krediet nemen bij een bank. Ik heb herhaalde malen bij Den Haag aangeklopt, maar telkens tevergeefs.

Symptoom

De heer Koppens die overigens wel veel medewerking kreeg van de directeur-generaal voor de middenstand , ziet zijn mislukte krediet aanvragen als een symptoom voor de instelling van de overheid: Telkens weer blijkt dat we nog steeds een handels- en geen industrieel volk zijn. In de Verenigde staten stimuleert de overheid nieuwe ontwikkelingen en speurwerk, zelfs al weet zij uit ervaring, dat een deel van het geld niet terug komt. In ons land komt het krediet pas als men honderd procent zeker weet dat het ook wordt terugbetaald. Hij ziet hierin een van de redenen waarom Nederland en ook andere Europese landen de technische ontwikkeling van Amerika niet kunnen bijhouden: "Laat de overheid nu eens dertig procent van haar ontwikkelingkredieten niet terug krijgen. Dan blijft er altijd nog zeventig procent over, die voor technische vernieuwing en werkgelegenheid zorgt.

Misschien hadden we door z'n beleid voor tijdige omschakeling van ons bedrijfsleven kunnen zorgen, daarmee rampen in de verouderde industrieïn voorkomen. Ik ben ervan overtuigd dat in Nederland nog veel "Slapende" ideeën aanwezig zijn. Laat de overheid ze tot leven wekken.

 

Voor meer info over de Hr Koppens

Filmpje van Leo Koppens en zijn bedrijf

Kranten artikelen (gekregen van Harry)

Leo Koppens ondernemer met wereldfaam

Leo Koppens is winnaar VICK-prijs 1985 uit Eindhovens dagblad

 


 Uit "Van alle markten" Personeelsblad van Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V.

Koppens Automatic verzorgt vrijwel de volledige uitrusting van het Shell Zelf Tank station.

De nieuwe brandstof afleverapparatuur voor Zelf Tank waarmee voortaan alle nieuw te bouwen en de op Zelf Tank over te zetten verkooppunten zullen worden uitgerust, onderscheidt zich van de tot nu toe gebruikelijke benzinepompen in de eerste plaats door de lange, laaggeplaatste aflevertafel op het pompeiland, waarin de pompen en motoren voor de verschillende producten zijn ondergebracht.

Verder zijn de pompslangen opgehangen in verticale kolommen, die tevens de verlichtingsbalk boven het eiland dragen.

Grondframes Universeelframe Test uitlezing Elektronica montage  

 Koppens Automatic: 40 jaar inventiviteit (1980)
Qua ruimte ging het niet langer, zodat er iets moest gebeuren. De heer L.P. Koppens, directeur van Koppens Automatic fabrieken B.V. in Bladel, kwam toen op het lumineuze idee een nieuwe fabriek over de oude heen te bouwen. Die operatie kon plaatsvinden terwijl de mensen bleven werken. En zo heeft Koppens er nu 4.000 m² bij. Daar is de afdeling elektronica ondergebracht; de mechanische afdeling is beneden blijven zitten. Deze oplossing is karakteristiek voor Koppens: inventief in alles. Het bedrijf bestond deze zomer 40 jaar en in feite is men al die jaren bezig geweest met de ontwikkeling van nieuwe producten. Het paradepaardje is de automatisering van benzinestations. Koppens heeft momenteel ca. 2000 zelfbedieningsstations over heel Europa geïnstalleerd. Vorig jaar heeft men de Amerikaanse markt aangeboord, en die ziet er veelbelovend uit.

De heer Koppens over het experiment en de vooruitzichten in de Verenigde Staten: ,,Een jaar geleden hebben we een eigen fabriek opgezet in Chesapeake, Virginia, onder leiding van mijn zoon Harry. Het loopt in één woord geweldig. Binnenkort hebben we er een man of 25 aan het werk en volgend jaar zullen dat er 50 á 60 kunnen zijn. U kunt het geloven of niet, maar Amerika loopt, wat automatisering in de benzinesector betreft, jaren op ons achter. En dat terwijl er in de VS alleen al meer benzinepompen zijn dan in de rest van de wereld samen. Als wij 5% van de markt zouden kunnen veroveren, zouden we zo duizend man aan het werk kunnen zetten. Koppens Automatic USA Ltd. –men heeft in Chesapeake de straat waar het bedrijf zich heeft gevestigd, de Koppens Way genoemd – heeft inmiddels het meest moderne benzinestation in de States gebouwd voor Armada Hess Corporation. Het station (48 slangen) zal alleen al vanwege zijn ligging op Manhattan stellig de aandacht trekken.

Automatisering
Even een stukje geschiedenis. In de zomer van 1940 begon de heer Koppens, juist ontslagen uit militaire dienst, landbouwwerktuigen te fabriceren. Opleiding: ambachtschool. De ontwikkeling van een petroleumvergasser op auto’s (cargas) bracht hem in contact met de wereld van verkeer en garages. Na de oorlog ging hij het in de automatisering zoeken:  textielmachines eerst, daarna tweetaktautomaten voor bromfietsen, waarvan er duizenden gemaakt zijn. Nog later volgden drankautomaten. En toen maakte Koppens de elektronica voor een apparaat om de bankbiljet te kunnen lezen. Daarmee werd als eerste het Shell station De Meern uitgerust, in 1968 officieel geopend door minister Bakker, de toenmalige bewindsman van Verkeer en Waterstaat. Enkele jaren later volgde de opening van het eerste volautomatische zelfbedieningsstation aan de meppelweg in Den Haag. Inmiddels heeft Koppens zich specifiek gericht op producten ten behoeve van de oliemarkt (de rest van het programma is afgestoten), maar dan wel internationaal. Men exporteert ca. 60% van de productie en heeft eigen vestigingen in diverse Europese landen, waaronder België (fabriek, servicedienst en verkoopkantoor), West-Duitseland, Zwitserland, Spanje, Engeland en Denemarken (verkoop en service). In totaal vinden bij Koppens ongeveer 160 mensen emplooi, van wie 80 in Bladel, 30 in België, 30 bij het verkoopkantoor annex servicedienst in Rotterdam en 20 op verder gelegen posten.

Dat het bedrijf een “zware ontwikkelingsafdeling heeft, spreekt haast vanzelf. Daarnaast zijn twee mensen fulltime bezig met problemen rond het keuren (ijken). De heer Koppens: ,,Van een Europees ijkwezen is nog in de verste verte geen sprake. Het blijft bij praten. Met als gevolg, dat we in elk land alles opnieuw moeten laten keuren. Vooral Frankrijk is zeer protectionistisch. U kunt wel raden hoeveel moeite en geld dat allemaal kost."

Mechanica vervangen door Elektronica.

De heer Koppens signaleert duidelijk de tendens bij benzinestations om mechanica te vervangen door elektronica. In die vervangingsmarkt zit uiteraard juist voor zijn bedrijf brood.

Een nieuwe ontwikkeling waar men in Bladel aan werkt, heeft betrekking op gaspompen (lpg); ook daar gaat men van mechanisch naar elektronisch. Verder blijft men bezig met de volledige automatisering van tankstations. De heer Koppens voorziet in de jaren “80 – ook al gezien de overvallen op benzinestations- een kredietkaartensysteem met een rechtstreekse koppeling tussen station en bank. Men kan dan dus dag en nacht tanken zonder geld op zak te hebben. Met ontwikkelingen in deze richting is Koppens heel ver, evenals trouwens met de ontwikkeling van een nieuw en aanzienlijk verbeterd meetsysteem voor de hoeveelheid benzine die men tankt. Aan het einde van het jaar valt daarover meer nieuws te verwachten.

Tot slot nog twee wetenswaardigheden:
*
Op de afdeling elektronica van Koppens is op 16 januari 1976 een telwerk ingeschakeld, dat sindsdien onafgebroken dag en nacht heeft gelopen. Tot nu toe heeft het rond de 110 miljoen liter benzine afgeteld, met twee cijfers achter de komma. Het laatste cijfer is dus 100 X 110.000.000 maal versprongen.
* Teleac komt met een nieuwe cursus over de toepassing van micro-processors op grote schaal. De cursus wordt geïntroduceerd met een programma waarin de praktische en alledaagse toepassingen o.a. worden geïllustreerd aan de hand  van de producten van Koppens.

Overgenomen uit het maandblad Metalektro visie.

 


 

Koppens fabriek

Gulf calcutron Apparatuur die Koppens heeft ontwikkeld


 

2Takt Automaat   Wasautomaat   Leo Koppens
vervaardigde Petrogas
apparaten van 1952 tot
1957. In 1953 koos hij
voor de naam CarGas
               
Koffieautomaat   2Takt Automaat   Koffie automaat
               
Landbbouwpomp   Frisdrank
Automaat
  Olieververser
               
Koppens
munt
  AW plaatjes   Creditcard / Envelop
               

Deze tekst
schreef Koppens
in 1985 op
enveloppen

  All Inn service
contract
Koppens Automatic
  PCS
Pomp Control
System
               
Brandstof distributie   Visite kaartje
Koppens
     


 

HET KNAPPE
VAN KOPPENS

uit het HELP! blad
van Shell Nr. 31
augustus 1984

Pomp 2000 bij Shell  


 Naar de Self Service installaties

Ga naar de

Benzine automaten Type M-400, B-2000, B-5000

B-5000

10 oktober 1962 stuurt de heer Koppens naar Shell op de wassenaarseweg nr. 80 in 's-Gravenhage een offerte voor onderhoud, reparatie en aanverwante werkzaamheden voor  het type M100 en M400 automaten.

22  APRIL 1963 krijgt Koppens Automatic het contract.