Vloeistofmelder

In de loop der jaren heb ik diverse keren gehoord, dat door een lekkage in de boot er behoorlijk wat schade was.

De oorzaak was dan b.v.: 

  • WC overgelopen. (hevelen)

  • Schroefasinstallatie defect.

  • Defecte  motorslangen.

  • Regenwater.

  • Lekke ankerkettingbak.

Zelf heb ik al jaren vloeistofmelders op diverse strategische plaatsen in de boot hangen. Deze vloeistofmelders hebben mij al diverse keren behoed voor schade of de schade is gelukkig door de snelle melding beperkt gebleven.

De elektronica voor een watermelder is erg simpel en makkelijk zelf te maken. Er zijn ook watermelders als bouwpakket en compleet gebouwd in hobby elektronicawinkels te koop.

Het mooie van zelf maken is dat je de melders (zowel optisch als akoestisch) in het dashboard kan verwerken en bij een defect apparaat het zelf kan repareren. Ook kunnen er meerdere melders gemaakt worden die dan weer gekoppeld en met één test drukknop getest kunnen worden. De melder kan ook uitgebreid worden met een sturing voor een pomp of een potentiaal vrij contact waarmee van alles geschakeld kan worden.

Ik heb dan ook een schema gemaakt en getest, welke heel makkelijk is uit te breiden en waarmee de schakeling vanaf het dashboard redelijk goed is te testen.

De stroom van een vloeistofmelder moet natuurlijk zeer klein zijn omdat hij altijd aan staat en de accu van onze boot maar een beperkte capaciteit heeft. De relais staan dan ook in de bedrijfsstand niet aangetrokken.

De stroom van één watermelder is dan ook minder dan 1mA.

Hieronder heb ik het schema van een uitgebreide watermelder getekend.

Dit schema bestaat uit drie aparte watermelders die onafhankelijk van elkaar een vloeistof kunnen meten.

Eerst maar iets over de sensors. Deze kunnen in diverse varianten gemaakt worden. Zelf  heb ik het porseleinen grondstukje uit een fitting genomen waar twee verende koperen kontakten op zitten met een goede kabel aansluiting.

Op onderstaande tekening is te zien hoe twee rvs pennen als sensor gebruikt en gemonteerd kunnen worden. In deze tekening is er wel vanuit gegaan dat de massa (-pool) van de accu aan het metaal van de boot zit. De sensor kan dan met één draad aangesloten worden. Is dit niet zo, dan moet de tweede pen ook geïsoleerd opgesteld worden en moeten er twee draden naar de watermelder lopen. De rvs pennen kunnen net zo lang gemaakt worden als nodig is. De afstand van het te meten object kan ook variëren. Alleen moeten de twee pennen als er water aanwezig is alle twee met het water contact maken.


In het schema is te zien dat de sensor aan één zijde aan de  massa hangt.

De werking van de schakeling is als volgt. Als de sensor in het water komt te hangen gaat er een stroom lopen die de transistor (BC177 PNP)  open stuurt. De transistor (TIP125 PNP) wordt hierdoor ook open gestuurd en schakelt op zijn beurt een lamp of relais en zoemer. De transistor die hier gekozen is kan een behoorlijk grote stroom sturen. Parallel over de sensor kan een schakelaar geplaatst worden om de schakeling, lamp en relais te testen op juiste werking. We zien in de bovenste vloeistof melder dat er een relais parallel aan de alarm lamp is geplaatst waarmee een lenspomp geschakeld wordt. Elke vloeistofmelder kan een aparte pomp of wat dan ook schakelen. Gebruiken we meerdere vloeistofmelders in één appartement, dan kunnen we gebruik maken van één centrale pomp. Gebruiken we meerdere vloeistofmelders, dan kunnen alle melders dezelfde zoemer gebruiken en kunnen we toch door het alarm lampje zien waar het probleem zit. Hiervoor plaatsen we achter elke TIP125 van de melders een diode (1N4007 D4,D5 enD6) die er voor zorgen dat er één zoemer gebruikt kan worden en dat er centraal een relais gestuurd kan worden. Dit relais komt dus in als sensor 1,2 of 3 met een vloeistof doorverbonden wordt. In de tekening is dit relais B welke met contact b1 een pomp schakelt. Relais A in de tekening wordt dus alleen door melder 1 gestuurd. Bij meerdere watermelders kan er één test drukknop geplaatst worden. Hiervoor zijn de diodes 1N4007 (D1,D2 en D3) geplaatst.
Om te kunnen zien of er spanning op de watermelder en het contact van het relais staat, zijn er twee leds geplaatst om dit te melden. (L1 en L2)
In plaats van een gloeilampje kan er ook een LED als alarm melding gebruikt worden. In schakeling 3 is dit te zien.
 

Hieronder een voorbeeld hoe de watermelder in het dashboard geplaatst kan worden.

Onderdelenlijst:

T1 BC177 of  BC557 D1 1N4007
T2 TIP125 of TIP107 D4 1N4007
R1 10K L1 LED GROEN
R2 33K L2 LED GROEN
R3 10K LAMP 12Volt  50mA gloeilamp
R4 10K TEST Terugverende drukknop
R5 1K7 Zoemer 12Volt
R6 1K7 Relais 12Volt met 1x MC
S 1 Schakelaar 1xOM    

Zijn er vragen of opmerkingen dan hoor ik dit wel.

Veel plezier bij het bouwen van deze schakeling.
De schakeling wordt wel op eigen risico gebouwd en gebruikt.

PietIJzerBoutHeijn

  Sla als Word document op Download vloeistofmelder