ISOLATOR

De tijd dat we een accu aan boord hadden om alleen de motor te starten ligt ver achter ons. Tegenwoordig varen we met een flink gewicht aan accu's om al onze elektrische apparaten te kunnen gebruiken. Regelmatig moeten we het schip met het elektriciteitsnet verbinden om de accu op te laden met een acculader. Het verbinden van het schip met een 220V~ wal stopcontact met randaarde of er nu iemand aan boord is of niet, kan een paar gevaren met zich meebrengen.

Wat zijn deze gevaren: 1e   ELEKTROCUTIE
  2e   ELEKTROLYSE

 Of deze situaties optreden is afhankelijk van de volgende zaken:

 1. Het al of niet geaard zijn van het schip.
 2. Het al of niet zout zijn van het omringende water.

Hieronder een tabel die de invloed van aarding en soort water aangeeft.


 

SOORT WATER ELEKTROCUTIE  ELEKTROLISCHE 
     
wel geaard / zout water gering gevaar hevig
wel geaard /zoet water gering gevaar matig
niet geaard / zout water enig gevaar weinig
niet geaard / zoet water groot gevaar zeer weinig


 Elektrocutie.

Zou het schip (metaal) niet geaard zijn en er ontstaat via een vochtbrug of sluiting een verbinding tussen het lichtnet en het metalen schip, dan is het gevaar voor elektrocutie groot. Heeft de elektrische installatie een aardlekschakelaar, dan is dit onze redding. Maar varend met onze schepen door Europa komen wij zeker de situatie tegen, dat er geen aardlekschakelaar in de walaansluiting zit. Dus het stalen schip aarden en de negatieve klem van het 12/24Volt boordnet aan aarde hangen is geen overbodige luxe. Elektrolyse is het natuurkundige en chemische werkingsprincipe van een accu. Als we twee platen van verschillend materiaal in een vloeistof met een zoutoplossing hangen, ontstaat er een spanningsverschil tussen deze platen. Verbinden we deze twee platen buiten de vloeistof met elkaar, dan zal er een elektrische stroom gaan lopen. Het meest onedele metaal in de vloeistof wordt omgezet tot een onderdeel van de zoutoplossing. Liggen er in de haven twee schepen naast elkaar die alle twee via de aarde van de elektrische wal installatie met elkaar verbonden zijn, zal een van de twee last van corrosie hebben en misschien wel putcorrosie krijgen. Ook kunnen we de situatie hebben, dat we langs een metalen damwand liggen die geaard is. Hebben we te maken met een aluminium schip, dan zal de schipper met deze zaken zeker niet blij zijn.


Zo willen we niet geëlektrocuteerd worden en toch aan een elektriciteitsnet aankoppelen zonder aardlek, dan moeten we het schip aan aarde hangen, maar dan mogen we niet naast een ander schip liggen die ook geaard is, omdat we dan last van elektrolyse hebben.

   Een Amerikaan met de naam David Smead heeft een oplossing bedacht voor de elektrolyse die ontstaat door de walaarde aan het schip te hangen.

Omdat de spanning van een wateraccu niet meer dan 1 volt is, kunnen we een isolator gebruiken die onder de 1,5volt isoleert en boven de 1,5volt geleidt. Dus bij een lekstoom van het 220volt net is er wel weer een goede aarding en kan een aardlekschakelaar of zekering de hoogspanning uitschakelen.
Deze isolator is zelf te maken voor minder dan 10 Euro. We hebben maar twee onderdelen nodig die tevens gemakkelijk te verkrijgen zijn.

Het gaat om de volgende onderdelen: Diodebrug 35AMP.
  Condensator 2 µF /100Volt

(De condensator is om kortstondige piekspanningen te onderdrukken)


De beste beveiliging wordt verkregen wanneer de isolator in combinatie met een aardlekschakelaar wordt toegepast.


ISOLATOR
220VOLT WALAANSLUITING

Er worden twee zekeringen geplaatst omdat niet zeker is welke inkomende draad de fase is.

Veel veiligheid met deze schakeling gewenst.Opmerking van expert via mail:

Er wordt gesproken over elektrolyse. Elektrolyse is het doormiddel van elektrische stroom splitsen van water in zuurstof en waterstof. Hierbij treedt nagenoeg geen corrosie op.
Je kunt beter de benaming "galvanische corrosie" gebruiken. Dit dekt de lading.

Met vriendelijke groet,

Henk,


Link naar website met ook een isolator